25-03-2017

Quy định và hình thức thanh toán

Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản:

Ngân hàng: TMCP Hàng Hải

Tài khoản số: 042.01.01.5006696

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH AZTECH

Chi nhánh: Đô Thành